Om fotografen

(DK)  Henrik Wessmann fik som søn af en fotohandler tidligt et kamera i hånden, og i de unge teenageår var det drømmen at leve som fotograf.

Som så mange andre drømme mødte den virkeligheden, drømmen blev ikke til noget og fotografiet blev lagt helt på hylden i næsten 25 år. En livsomvæltning fik Henrik Wessmann til at revurdere livet og i den sammenhæng genoptog han fotografiet. I dag bruger han sine vågne timer på at opsøge, studere og producere fotografi.

Henriks fotografi søger det elementære; det elementært gode billede uanset motiv. Motivet opleves, undersøges og optages igennem kameraets søger. Henriks fotografi er enkelt og ikke tænkt. Perfektion i motiv eller teknik er ikke målet.

Målet er en følelse, en oplevet stemning, der forsøges gengivet, så det gør det muligt for beskueren at genopleve den oprindelige stemning Henrik oplevede, da han trykkede på udløseren.

(ENG)
As son of a photo dealer Henrik Wessmann got a camera at a very young age and in the young teens it was the dream to become and live as a photographer.

Like so many other dreams, it met reality and photography has no place is his life for almost 25 years.

A revival of life led Henrik Wessmann to reassess his life and in that regard he resumed photography. Today, he uses his waking hours to seek out, study and produce photography.

Henrik’s photography seeks the simple; The simply good picture regardless of the subject. The subject is perceived, examined and recorded through the viewfinder. Henrik’s photography is simple and not intended. Perfection in motif or technique is not the goal.

The goal is a feeling, an experienced atmosphere, attempting to reproduce, enabling the viewer to relive the original mood Henrik experienced when releasing the shutter.